Moštování

              V roce 2019 se nebude moštovat.
Moštování ovoce jsme loni ukončili podle plánu v sobotu 3.11.2018.

Děkujeme všem za přízeň a věříme, že všichni zákazníci byli s naší službou pro ně spokojeni.

Přejem všem hodně zdraví a v příštím roce opět bohatou úrodu ovoce vhodného k vymoštování.

Objednávky na moštování

 bereme pouze telefonicky

 ve všední dny od 17:00 do 17:30 hodin

na mobil: 774 946 910 (p. Fišer).


 

PROVOZNÍ DOBA MOŠTÁRNY V ROCE 2018


              sobota: 18.08.2018 - od 12:00 hod zahájení moštování

sobota: 25.08.2018 - od 12:00 hod                   

sobota: 01.09.2018 - od 12:00 hod                   

neděle: 02.09.2018 - od 08:00 hod                   

sobota: 08.09.2018 - od 12:00 hod                   

                neděle:  09.09.2018 - od 08.00 hod                                   

sobota:  15.09.2018 - od 12:00 hod                   

                                                                        neděle:  16.09.2018 - od 08:00 hod

                                                                        sobota:  22.09.2018 - od 12:00 hod

                                                                        neděle:  23.09.2018 - od 08:00 hod

                                                                        sobota:  29.09.2018 - od 12:00 hod

                                                                        neděle:  30.09.2018 - od 08:00 hod

                                                                        sobota:  06.10.2018 - od 12:00 hod

                                                                       neděle:  07.10.2018 - od 08:00 hod

                                                                       sobota:  13.10.2018 - od 12:00 hod

                                                                       neděle:  14.10.2018 - od 08:00 hod

                                                                       sobota:  20.10.2018 - od 12:00 hod

                                                                       neděle:  21.10.2018 - od 08:00 hod

                                                                       sobota:  27.10.2018 - od 12:00 hod

                                                                      sobota:  03.11.2018 - od 12:00 hod   konec moštování


Zásady

pro moštování ovoce v roce 2018
 v moštárně ZO ČZS Opava – Město, Olomoucká ul. č. 30,
 tel. 774 946 910
vchod ze dvora přes kadeřnictví MARTA.
 
 
l.) Moštování bude zahájeno v sobotu  18.08.2018 podle předem přijatých telefonických  objednávek ve všední dny od 17 do 17:30 hodin. 
 2.) Zájemci o moštování ovoce budou obslouženi dle předem domluvených telefonických objednávek, kdy nahlásí množství ovoce a s obsluhou si domluví den a hodinu moštování. Objednávky se přijímají na mobilním čísle 774 946 910 ve všední dny od 17 do 17:30 hodin.
 3.) Moštovací dny jsou uvedeny ve výše vytištěné tabulce.

 4.) Bez předchozí objednávky nebude zákazník obsloužen.

 5.) Moštují se pouze čistá jablka. Musí být řádně přebraná bez známek hniloby, zbavená nečistot a nepřezrála.
 6.) Minimální množství jedné dávky moštování je 30 kg ovoce – vzhledem ke kapacitě lisu.
 7.) Výtěžnost moštu je cca 50 - 60 l ze 100 kg jablek dle odrůdy a zralosti ovoce.
 8.) Povinností zájemců o moštování je přinést si dostatečný počet vhodných nádob – kanystrů, ne PET láhve do velikosti 2l, a dále pytle na vylisovaný odpad z ovoce, který si zájemci odvážejí zpět.
 9.) Cena za l kg drcení ovoce činí                   = 2,-- Kč
     cena za l kg drcení a lisování ovoce           = 4,-- Kč

 

Lubomír Fišer, předseda ZO ČZS Opava – Město

V Opavě dne 28.07.2018

 

 


Co dál s moštem?

Surový mošt přinesený z moštárny nám dlouho nevydrží. V chladném prostředí maximálně tři dny. Pak začína kvasit a plesnivět.

Je několik zpúsobu jak mošt uložit na delší dobu.

1. Nejjednodušší je mošt v PET lahvích zamrazit. Skladování je náročné na místo a energií.

2. Sterilace moštu

Vylisovaný a popřípadě i vyčiřený a přefiltrovaný mošt obsahuje velké množství mikroorganismů, které by svou činností způsobily kvašení nebo plesnivění moštu. Kvašení lze zabránit poměrně snadno zahřátím moštu v lahvi při vnitřní teplotě 75 °C po dobu 3-5 minut. Touto teplotou ale nezničíme zárodky plísní. Ty bychom odstranili až při teplotách značně vyšších, které jsou nešetrné pro celkovou jakost moštu, a proto je raději nepoužíváme. Ošetření teplem kombinujeme s jiným opatřením, kterým předejdeme plesnivění moštu.

Jsou to

a. hermetizace uzávěru, zabraňujícímu přístupz vzduchu do obalu

b. omezení skladovací doby

Všeobecně užívané korkové zátky na uzavírání lahví umožňují značný průnik vzduchu do lahví. Průnik se proto snažíme omezit vnějším parafinováním uzávěrů. Předpokládáme-li, že mošt spotřebujeme do 2 měsíců, můžeme tento způsob, t.j. sterilaci v lahvích, použít.

Sterilace moštu v otevřených lahvích.

Dobře umyté láhve plníme moštem asi 3-4 cm pod okraj. Láhve s mošty sterilujeme ve větším hrnci vysokém nejméně jako láhve. Láhve postavíme na drátěnou, plechvou či jinou podložku a hrnec naplníme vodou asi 3 cm pod hrdla lahví. Do jedné láhve upevníme pomocí provrtané zátky teploměr. Měříme  tedy v tomto případě teplotu moštu v láhvi. Mošt zahřejeme asi na 75 °C, zahřívání ztlumíme a teplotu 75-80 °C udržujeme 10 minut. Mezitím vyvaříme korkové zátky a v horké vodě spaříme i zátkovačku. Zátky používáme válcové (nekónické). Po skončení sterilace vyjmeme "chňapkou" láhve z vody na dřevěnou podlážku.  Umytýma rukama potom vkládáme zátky (které vytahujeme opatrně z horké vody) do zátkovačky a poklepem dlaní zátkujeme. Zátkovačku seřídíme tak, aby zátka byla do hrdla zasunuta až asi 3 mm pod úroveň hrdla. Po uzavření láhve ihned položíme, abychom vysterilvali i volný prostor v hrdle a necháme samovolně vychládnout při pokojové teplotě. Zátky po vychladnutí lahví zalijeme parafinem. Roztaveným parafinem zaléváme zátky na stojících lahvích tak, aby parafin vyplnil prostor nad zátkou. Pokud nad zátkami není volný prostor, parafinujeme ponořením hrdla do roztaveného parafinu.

Sterilace uzavřených obalů

Po  naplnění moštu zazátkujeme a zajistíme pomoci provázku nebo drátku před vylétnutím zátky během sterilace. Láhve postavíme na podložku do hrnce a hrnec naplníme až asi 2 cm pod zátku vodou. Sterilujeme 15 minut při teplotě vodní lázně 85 °C. Další postup je stejný jako při sterilaci v otevřených lahvích.

Sterilace moštu ve sklenicích Omnia

Z hlediska uchování moštu jsou sklenice Omnia vhodnějším obalem než láhve uzavírané korkovými zátkami. Mošty plníme do větších sklenic asi 0,5 cm pod okraj hrdla, uzavřeme hliníkovými víčky a uzavřené sklenice zahříváme ve vodní lázni 15 minut při teplotě vodní lázně 85 °C. Po uplynutí této doby mošty nechladíme tak jako kompoty. V případě, že budeme sterilovat další dávku moštu, vodu stáhneme a znovu ji použijeme. pro sterilaci nové várky ji můžeme využít pouze tehdy, jestliže mošty před plněním do sklenic předehřejeme. Nejednodušší je předehřívání v nerezové nádobě na sporáku. Vycházíme při tom z předpokladu, že sklenice snesou tepelný náraz 40 °C. Mošt proto předehřejeme na 45-50 °C a plníme do sklenic, které jsme měli uloženy při pokojové teplotě. Naplněné a uzavřené sklenice pak již můžeme vložit do vody použité z předchozí lázně, tzn. teplé asi 80 °C.

Láhve s mošty zásadně ukládáme naležato v tmavých a chladných místnostech. Zavařovací sklenice s mošty postavíme stejně jako kompoty.