•  
 •  
 •  
 •  

 • Zpravodaj výboru ZO ČZS Opava Město
 • leden 2018.

  Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

  Díky rychle ubíhajícímu času opět nastala doba, kdy se Vám do rukou dostává nové vydání Zpravodaje výboru, v pořadí již čtyřiadvacáté, ve kterém opět přinášíme Vám, našim členům, informace o nejdůležitějších novinkách, které nás budou provázet po celý rok a na které bychom měli společně co nejlépe reagovat. Zároveň upozorňujeme na ty události, které se týkají naší zahrádkářské činnosti.

  Rok 2017, který máme za sebou, byl pro náš spolek opět úspěšný. Akce, které jsme pořádali, byly hodnoceny veřejností jako velmi úspěšné. Velice si ceníme dvou přednášek, které pro nás uspořádal př. Miroslav Přasličák, sadař z Krnova. V jedné odborně posluchače seznámil se vším o jablkách vhodných do poloh Opavska, ve druhé prakticky a odborně ukázal vše o řezu ovocných stromků přímo na jedné z našich osad. Úspěšný byl 7. zahrádkářský společenský ples v Lidovém domě a také 15. ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin, hroznového vína, vlastních receptů a výrobků, obohacený výtvarnou soutěží dětí z mateřských školek a škol. V naší moštárně jsme díky jarním mrazům poškozených jabloní vymoštovali rekordně málo moštu. Naše expozice na 22. ročníku výstavy hroznů Slezska, na zámku ve Velkých Hošticích loni v září, byla opět kvalitní a zdařilá. Loni v červnu proběhly na našich osadách tradiční návštěvní dny. Věříme, že letos bude Vaše účast větší. Důstojně jsme svojí prací
  a vydáním kuchařky oslavili sedmdesátileté výročí trvání našeho spolku. Vyhodnocení jubilanti čestným uznáním a členové na osadách si dojdou pro udělená ocenění a odměny do DZ dle pokynů.

  Bojujeme o zachování osady Žižkova s Radou MMO a průchodnosti osady Narcis se ZO ČZS U Jaktarky. Oba případy chceme letos dovést do vítězného konce.

  Vydařený, zdravý, šťastný a plodný rok 2018 při pobytu na zahrádkách Vám přeje výbor ZO ČZS Opava Město.

   

   

   

   --------------------------------

   

 • Recepty našich členů
 •  
 • Tato barevná brožura obsahuje domácí recepty našich členů. Návštěvníci našich výstav měli a v dalších letech budou mít možnost uchutnat výrobky z těchto receptů. Poptávka po receptech byla tím hlavním důvodem, proč tuto publikaci vydat.
 • Publikace je k dostání v kanceláři Domu zahrádkářů, v Olomoucké ulici č. 30, v Opavě, a to ve čtvrtky, od 16 do 18 hodin, v čase pro styk s veřejností.

Cena kuchařky činí 60,-Kč.