Zahrádková osada Za vodárnou I  DOKUMENTY ZO

 

  

Zásady pro výstavbu zahradních staveb

(zahradní chatky, pergoly, krby a bazény včetně oplocení zahrádek, zřízení studní, vnitřní a vnější rozvody napětí a vody k uvedeným zahradním stavbám)

 

Podnájemník je povinen dodržet následující podmínky výstavby:

 

   Zahradní chatky včetně pergoly budou umístěny ve vzdálenosti minimálně tři metry od obslužné komunikacea mezi jednotlivými stavbami bude zachována minimální vzdálenost čtyři metry.

   Stavby budou provedeny z tradičních materiáů - cihla, kámen, dřevo. Jako střešní krytina mohou být použity tvrdé materiály např. v šedočerné barvě. popř. zelený či šedočerný bonský šindel. Střecha stavby bude sedlová s tím, že nepřesáhne výšku pět metrů.

   Jednotlivé zahrádky - podnajaté části pozemku je možné oplotit pouze živými ploty, ploty z pletiva, popř. v kombinaci se zídkami z kamene a dřeva. Výška oplocení může být max. 1,8 m. Neprůhledné ploty (cihly, kámen, beton) nejsou přípustné.

   Přístupy ke stavbám a jiné zpevněné plochy je možno realizovat pouze jako skládané dlažby (cihla, kámen,apod.), popř. dlažby porostlé trávníkem, nášlapné kameny apod. Není přípustné realizovat zpevněné plochy jako betonové.

   Architektonické řešení staveb na podnajatých částech pozemku vyhotovené ve formě tužkového náčrtu bude vždy před vlastní realizací konzultováno s odborem hlavního arcitekty a územního plánu Magistrátu města Opavy.

Tyto zásady, které byly sepsány na základě uzavřených dodatků k nájemním smlouvám mezi Statutárním městem Opavou a ČZS ZO Opava-Město s platnosti od 2.6.2008, byly schváleny na výborové schůzi dne 12. 6. 2008. Jejich návrh byl schválen na výborové schůzi ZO dne 15. 5. 2008.

 

  Smlouva na dodávku elektřiny do osady Za Vodárnou

 
sml10.pdf (2 MB)

sml20.pdf (2 MB)