Archiv


 ZPRAVODAJ ZO c. 16 (pro rok 2010).doc (40,5 kB)

Zpravodaj číslo 15/2009

Letošní rok je rokem volebním. Na dalších pět let se volí v celém ČZS noví funkcionáři. Na naší výroční členské schůzi budou zvoleni předseda, členové výboru, revizorky a zástupce do územní rady územního sdružení. Jednotlivé zahrádkové osady si během roku na svých členských schůzích potvrdí stávající nebo zvolí nové osadní výbory v čele s předsedou osady na období pěti let.

Loni uzavřela ZO s Městem Opavou formou dodatků k nájemním smlouvám Zásady pro výstavbu zahradních staveb, které určují povinnosti pro členy i ZO při jejich budování. Jsou platné pro všechny členy na území města Opavy. Je to v zájmu jak členů, kteří pokud budou stavět zahradní stavby dle těchto zásad, dostanou souhlas organizace, tak i ZO, která bude tímto jištěna proti vzniku nepovolených staveb. Kdo nepodepíše tato zásady, tomu nebude poskytnut souhlas ke stavbě, který je nutný pro vlastní stavební řízení na Stavebním úřadu MMO. Zásady jsou připraveny pro každého člena u předsedů osad k podpisu na zahrádkách během jara letošního roku.

Sledujte průběžně vývěsní skříňky na Domě zahrádkářů, v zahrádkových osadách a nově též tyto naše internetové stránky

Vyhodnocení členové v zahrádkových osadách za rok 2008 osadními výbory

Člen Osada Člen Osada
Herrman Karel Benzinka Peš Karel Resslovo nábřeží
Homolová Jarmila, Ing. Bílovecká I Kellnerová Zdeňka Ztracená
Blahetka Jan Bílovecká I Šusták Pavel Ztracená
Vojčeková Jiřina Bílovecká III Kubánková Marie Žižkova
Fiedlová Daniela Bochenkova II Piosková Jitka Žižkova
Repper Ladislav Hradecká Kuffa Kurt Za Vodárnou I
Pfleger Karel Narcis Gajdač Václav Za Vodárnou I
Tkáč Zdeněk Narcis Homolová Květa Za Vodárnou II
Tengler Emil Narcis Celtová Ilona Za Vodárnou III

 

Doporučujeme našim členům využít nabídky firem spolupracujících s naší základní oganizací ČZS

S-PROFIT Opava s.r.o. - prodejna Zahrada, Polní 5, Krnovká 222: široký sortiment potřeb pro zahrádkáře, objednávkový prodej, poradenská činnost

Květinářství Květuše Mathiasová, Olomoucká 37 /za viaduktem vlevo): květiny, vazba, semena

Květinářství Hanka, Kateřinky, Partyzánská ul, (u lávky. vedle Bludičky): květiny řezané, aranžérství, vazba , poradenská činnost

Květinářství KVĚTINKA, Olomoucká 28: květiny, vazba

Kadeřnictví Marta, v objektu moštárny za Domem zahrádkářů: pánské, po dohodě i dámské, možnost objednávek

Papírnictví (v přízemí Domů zahrádkářů): kancelářské a školní potřeby, tapety pohledy aj.

FINREPO s.r.o., finanční, realitní a poradenská agentura, tel 774 946 910 

 Plán činnosti na rok 2009 s výhledem na další roky

  • Zdokonalovat a aktualizovat vlastní internetové stránky, aby sloužily jak k propagaci naší činnosti tak byly zdrojem poučení a informací a v neposlední řadě byly námětem k diskuzi a podnětům ze strany členů
  • Atraktivní svazovou zahrádkářskou činnosti rozšířovat členskou základnu
  • Aktivní politikou udržet stávající stav počtu zahrádek a jejich rozlohu a vytvářet podmínky pro možnost vzniku nových zahrádek
  • Vytvářet ekonomický zisk z provozu našich nemovitostí, popřípadě jej zvyšovat, a ten uplatňovat při jejich zhodnocování, dále při provozu Domu zahrádkářů, jeho údržby, dalších nemovitostí, pro potřeby členů, při nákupu půdy na vznik nových zahrádek
  • Na zakládě potřeby obnovovat smluvní vztahy a listiny potřebné pro naší činnost
  • Hájit práva členů v rámci platné legislativy, v případě porušení je naopak spravedlivě potrestat. Nedopustit pošlapávání práv jednoho na úkor druhého
  • Dbát na to, aby byly dodržovány v praxi Zásady pro výstavbu zahradních staveb
  • Vyjednat v rámci možnosti pro své členy s jednotlivými partnery nejvýhodnější podmínky pro činnost spojenou se zahradami a zahrádkářskou činností
  • Navazovat oboustranně výhodné podmínky pro spolupráci mezo ZO a jejími členy a spolupracujícími firmami a fyzickými osobami
  • Provozem moštárny uspokojit všechny zájemce o zpracování ovoce

         Akce pro rok 2009 jsou umístěny na stránce Kalendář akcí

 

Odměny a vyznamenání zasloužilých zahrádkářů, jubilantů

(únor 2008-leden 2009)

Zlatá růže: vyznameání RR ČZS: Milan Šír, Zahradní 5, Opava

Zlatá medaile: vyznamenání RR ČZS: Jarmila Berková, Bochenkova 23, Opava

Stříbrná medaile: vyznamenání RR ČZS: Jan Warzel, Liptovská 1, Opava

Bronzová medaile: vyznamenání RR ČZS: Věra Šotolová, Těšínská 67a, Opava

Čestné uznání ZO ČZS Opava-Město

 

člen bydliště člen bydliště
Blahetka Jan Na Rybníčku 11, Opava Hnátek Jiří 17. listopadu, Opava
Dlabolová Daniela Ratibořská 48, Opava Zikán Vít Kolářská 7, Opava
Frič Bohumír Rybářská 50, Opava Pfleger Karel Mostní 79, Opava
Hýža Václav 17. listopadu 3, Opava Wagner Jan E. Beneše 11, Opava
Reichel Osvald Hobzíkova 4, Opava Kolářová Milada Jaselská 11, Opava

 

 *******************************************************************************

 Návštěva zahrádkářů z Liptovského Mikuláše

V sobotu 13. června a v neděli 14. června 2009 přivítali v naší organizaci autobusový zájezd našich dlouholetých přátel ze Slovenska. Jedná se o delegací členů Slovenského svazu zahrádkářů z okresu Liptovský Mikuláš. Přes třicet let trvají družební přátelské vztahy mezi oběma organizacemi. Poslední leta se uskutečňují pravidelné vzájemné poznavací zájezdy. Loni jsme v červnu navštívili naše slovenské přátelé, kteří nám představili své úspěchy a problémy ve své zahrádkářské činnosti. Letos jsme jim ukázali naše zahrádky, prohlédli si naší bílou Opavu a srdečně pohostili.