Udělení Zlaté medaile naší ZO od  RR ČZS a Čestného uznání od ÚR ČZS na slavnostním zasedání okresní organizace zahrádkářů  22.3.2017 v aule MSZŠ v Opavě.

Předání našeho Pamětního listu ÚS ČZS Opava a publikace Receptů našich členů:


Letošní udělené diplomy a medaile: