plán akcí v roce 2018
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018


 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE: středa 14. února 2018:

sál Kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě, Olomoucká ul, od 17.00 hodin.

PŘEDNÁŠKA PRO ČLENY A VEŘEJNOST: středa 21. února 2018:

Sál purkmistrů v Obecním domě v Opavě, od 17.00 hodin Miroslav Přasličák - současné
odrůdy pěstovaných hrušní, broskvoní, meruněk, slivoní (mirabelek a švestek), třešní a višní v polohách opavského regionu.

OSMÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES: sobota 3. března 2018: sál s příslušenstvím Lidového domu v Opavě, Otická ul. č. 10, od 19.00 hodin.

SEDMÉ NÁVŠTĚVNÍ DNY ZAHRÁDEK NAŠICH ČLENU.

V pátek, v sobotu a v neděli 15. až 17. června 2018, proběhnou na osadách v pořadí sedmé návštěvní dny, za účasti předsedy ZO, předsedů osad a členů výboru. Konečná podoba akcí se doladí na květnovém zasedání výboru.

 VÝSTAVA  OVOCE, ZELENINY, HROZNOVÉHO VÍNA, KVĚTIN, VLASTNÍCH RECEPTŮ A VÝROBKŮ.

V pátek, v sobotu a v neděli, 24. až 26. srpna  2018, proběhne 16. ročník této výstavy. Letos již po šesté, opět v Obecním domě, v Sále purkmistrů v Ostrožné ulici, v Opavě. Svými vlastními výpěstky a výrobky z nich, se již tradičně pochlubí členové široké
opavské veřejnosti. Součástí výstavy budou opět degustace a soutěže o nejchutnější výrobek+ nejlepší recept. Tradičně proběhne soutěž o nejlepšího+nejoriginálnějšího vystavovatele nebo zahrádkářskou osadu. Součástí výstavy budou výtvarné práce, se zahradní tématikou, dětí z mateřských škol Opavy a okolí.

VÝSTAVA HROZNOVÉHO VÍNA SLEZSKA:

Druhý víkend v září 2018 proběhne na zámku ve Velkých Hošticích 23. ročník výstavy pěstitelů hroznů vína z opavského regionu,
které se opět účastní pěstitelé  i z našeho spolku. Výstava pro veřejnost proběhne v sobotu a v neděli 15. a 16. 9. 2018.


 DEN STROMŮ.

V neděli . října 2018  organizuje Statutární město Opava další ročník Dne stromů, kterého se tradičně účastníme. V předešlých letech jsme uspořádali ochutnávky několika desítek  popsaných odrůd jablek našich pěstitelů a velký zájem byl tradičně o 100
% jablečný mošt z naší moštárny, i o výpěstky a pochutiny našich členů. I letos chceme občanům Opavy prezentovat naši činnost v Sadech Svobody. Věříme, že letošnímu ročníku bude přát počasí.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE.

V období dozrávání jablek a hrušek je i v letošním roce připravena naše moštárna zpracovat  osvědčeným objednávkovým
systémem předem domluvené množství ovoce. Termín zahájení moštování  bude včas oznámen tradičními způsoby dle průběhu vegetace.

PŘIPRAVUJEME:

-       exkurze dětí mateřských škol v naší moštárně v  období moštování jablek.


Změna programu je možná


VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH ČLENŮ NA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSADÁCH A ZASLOUŽILÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ.

V zavedené tradici budeme pokračovat i v letošním roce.

Pravidelně budeme informovat o termínech výstav zahrádkářů z opavského regionu a blízkého okolí, které nám budou oznámeny.


TERMÍNY ZASEDÁNÍ VÝBORU V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

                         čtvrtek 18.01.2018 v 18.00 hodin                                čtvrtek 12.07.2018 v 17.00 hodin-osada Žižkova

     čtvrtek 08.02.2018 v 18.00 hodin                                  čtvrtek 23.08.2018 v 18.00 hodin

     čtvrtek 08.03.2018 v 18.00 hodin                                  čtvrtek 13.09.2018 v 18.00 hodin

     čtvrtek 12.04.2018 v 18.00 hodin                                  čtvrtek 11.10.2018 v 18.00 hodin

     čtvrtek 10.05.2018 v 18.00 hodin                                  čtvrtek 08.11.2018 v 18.00 hodin

     čtvrtek 14.06.2018 v 18.00 hodin                                  čtvrtek 13.12.2018 v 18.00 hodin.

Máme
rozpracované i další akce, o kterých Vás budeme včas informovat. Sledujte pravidelně naše webové stránky: czsopavamesto.webnode.cz. Komunikujte s námi přes internet: cezas.opava@seznam.cz.
Osobně se s námi můžete potkávat tradičně ve čtvrtky od 16 do 18 hodin, mimo svátky, v kanceláři sídla ZO nebo ve stejnou dobu na telefonní lince 553 719 910. Pro rodinné oslavy členů a zasedání osad je možné využít zasedací místnosti DZ s příslušenstvím.

Hlavní body a směry naší činnosti pro rok 2018 s výhledem na další roky:

   Neustále u vedení opavského magistrátu v rámci rovnocenné spolupráce, obhajovat a prosazovat požadavky členů ZO v zájmu
co nejlepšího působení ZO při provozování zahrádkářské činnosti na území města Opavy.

    Vytvářet podmínky pro přijímání nových členů popularizací naší činnosti.

  Udržovat stávající početní stav zahrádek, s pomocí vedení města vytypovat vhodné plochy pro vznik zahrádek nových, hlavně
při případném zániku zahrádek současných.

   Neustále vyvíjet snahu získat stávající zahrádky do soukromého vlastnictví za co nejpřijatelnějších podmínek od
stávajících majitelů půdy.

   Vytvářet ekonomický potenciál z prostředků našich nemovitostí pro provoz domu ZO, jeho údržbu, potřeby členů, nákup půdy
na nové zahrádky nebo pro stávající osady.

   Vlastními internetovými stránkami propagovat naši činnost a spolu s našim emailovým kontaktem rozvíjet komunikaci, jak se
členy, tak i s ostatními partnery a spolupracovníky, všemi zájemci o zahrádkářskou problematiku.

  Hájit práva našich členů v rámci platné legislativy, v případě porušení je naopak spravedlivě postihovat. Nedopustit pošlapávání
práv jednoho na úkor druhého.

   Dbát, aby byly dodržovány v praxi vnitřní směrnice, jako jsou: Zásady výstavby zahradních staveb, Osadní řád ZO, Stanovy ČZS.

   Provozem moštárny uspokojit všechny zájemce o zpracování ovoce.

   Apelovat na členy, aby včas hlásili změny svých příjmení, adres trvalého bydliště, adres pro doručování pošty,
telefonních kontaktů, internetových adres. Rodinné příslušníky prosíme o sdělení úmrtí členů, nájemců zahrádek. Zkvalitní se tak a především zaktualizuje  vzájemný přenos informací při vnitrosvazové práci.                       
Výbor ZO.