PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020


 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE: středa 19. února 2020:

sál Kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě, Olomoucká ul, od 17.00 hodin.

           PŘEDNÁŠKA PRO ČLENY A VEŘEJNOST: středa 11. března 2020:

Miroslav Přasličák - praktická ukázka střihu vína, keřů a dalších se uskuteční na osadě Ztracená na Bílovecké ul. dne 11. 3. 2020 v 15 hodin.

 

DESÁTÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES: sobota 7. března 2020: sál s příslušenstvím Lidového domu v Opavě, Otická ul. č. 10, od 19.00 hodin.

 VÝSTAVA  OVOCE, ZELENINY, HROZNOVÉHO VÍNA, KVĚTIN, VLASTNÍCH RECEPTŮ A VÝROBKŮ:

V pátek a sobotu 21. až 22. srpna 2020, proběhne 18. ročník této výstavy. Opět v Obecním domě, v Sále purkmistrů na Ostrožné ul. v Opavě. Svými vlastními výpěstky a výrobky z nich, se již tradičně pochlubí členové široké opavské veřejnosti. Výstava letos bude tématická, jednotliví vystavovatelé budou návštěvníky hodnoceni za nejlepší exponát z oblasti zeleniny - papriky, rajčata, cukety atd........a tím se ruší ocenění osad.

 

VÝSTAVA HROZNOVÉHO VÍNA SLEZSKA:

25. ročník proběhne pro veřejnost na zámku ve Velkých Hošticích . Výstava pěstitelů hroznů vína z opavského regionu, kterého se již tradičně účastní pěstitelé i z našeho spolku. Datum konání výstavy bude upřesněn během roku 2020 a pozvánky budou na vývěsní skříňce DZ.


 DEN STROMŮ:

V neděli 11. října 2020 organizuje Statutární město Opava další ročník Dne stromů, kterého se tradičně účastníme. V předešlých letech jsme uspořádali ochutnávky několika desítek  popsaných odrůd jablek našich pěstitelů a velký zájem byl tradičně o 100% jablečný mošt z naší moštárny, i o výpěstky a pochutiny našich členů. I letos chceme občanům Opavy prezentovat naši činnost v Sadech Svobody. Věříme, že letošnímu ročníku bude přát počasí.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE:

V období dozrávání jablek a hrušek je i v letošním roce připravena naše moštárna zpracovat  osvědčeným objednávkovým systémem předem domluvené množství ovoce. Termín zahájení moštování  bude včas oznámen tradičními způsoby dle průběhu vegetace.


                          Změny v programu nejsou vyloučeny.


VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH ČLENŮ NA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSADÁCH A ZASLOUŽILÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ.

V zavedené tradici budeme pokračovat i v letošním roce.

Pravidelně budeme informovat o termínech výstav zahrádkářů z opavského regionu a blízkého okolí, které nám budou oznámeny.


TERMÍNY ZASEDÁNÍ VÝBORU V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

  čtvrtek 9.01.2020 v 18.00 hodin            čtvrtek 09. 07.2020 v 17.00 hodin-osada Bochenkova

     čtvrtek 13. 02.2020 v 18.00 hodin                čtvrtek 13.08.2020 v 18.00 hodin

     čtvrtek 12. 03.2020 v 18.00 hodin                čtvrtek 10.09.2020 v 18.00 hodin

     čtvrtek 09.04.2020 v 18.00 hodin                 čtvrtek 08.10.2020 v 18.00 hodin

     čtvrtek 14. 05.2020 v 18.00 hodin                 čtvrtek 12.11.2020 v 18.00 hodin

     čtvrtek 11.06.2020 v 18.00 hodin                 čtvrtek 10.12.2020 v 18.00 hodin.

Máme
rozpracované i další akce, o kterých Vás budeme včas informovat. Sledujte pravidelně naše webové stránky: czsopavamesto.webnode.cz. Komunikujte s námi přes internet: cezas.opava@seznam.cz.
Osobně se s námi můžete potkávat tradičně ve čtvrtky od 16 do 18 hodin, mimo svátky, v kanceláři sídla ZO nebo ve stejnou dobu na telefonní lince 553 719 910. Pro rodinné oslavy členů a zasedání osad je možné využít zasedací místnosti DZ s příslušenstvím.

Hlavní body a směry naší činnosti pro rok 2020 s výhledem na další roky:

Neustále u vedení opavského magistrátu v rámci rovnocenné spolupráce, obhajovat a prosazovat požadavky členů ZO v zájmu
co nejlepšího působení ZO při provozování zahrádkářské činnosti na území města Opavy.

    Vytvářet podmínky pro přijímání nových členů popularizací naší činnosti.

  Udržovat stávající početní stav zahrádek, s pomocí vedení města vytypovat vhodné plochy pro vznik zahrádek nových, hlavně
při případném zániku zahrádek současných.

   Neustále vyvíjet snahu získat stávající zahrádky do soukromého vlastnictví za co nejpřijatelnějších podmínek od
stávajících majitelů půdy.

   Vytvářet ekonomický potenciál z prostředků našich nemovitostí pro provoz domu ZO, jeho údržbu, potřeby členů, nákup půdy
na nové zahrádky nebo pro stávající osady.

   Vlastními internetovými stránkami propagovat naši činnost a spolu s našim emailovým kontaktem rozvíjet komunikaci, jak se
členy, tak i s ostatními partnery a spolupracovníky, všemi zájemci o zahrádkářskou problematiku.

  Hájit práva našich členů v rámci platné legislativy, v případě porušení je naopak spravedlivě postihovat. Nedopustit pošlapávání
práv jednoho na úkor druhého.

   Dbát, aby byly dodržovány v praxi vnitřní směrnice, jako jsou: Zásady výstavby zahradních staveb, Osadní řád ZO, Stanovy ČZS.

   Provozem moštárny uspokojit všechny zájemce o zpracování ovoce.

   Apelovat na členy, aby včas hlásili změny svých příjmení, adres trvalého bydliště, adres pro doručování pošty,
telefonních kontaktů, internetových adres. Rodinné příslušníky prosíme o sdělení úmrtí členů, nájemců zahrádek. Zkvalitní se tak a především zaktualizuje  vzájemný přenos informací při vnitrosvazové práci.                       
Výbor ZO.