Čestné členství ZO obdržel př. Günter Šimeček

Čestné členství ZO obdržel př. Günter Šimeček